Kruisakkers 4, 4613 BV, Bergen op Zoom         info@pjansen.nl         088 - 706 0200

Brandmeldinstallaties

Een brandmeldinstallatie (BMI) detecteert brand en de ontruimingsalarminstallatie waarschuwt via optische en akoestische signalen dat aanwezigen moeten vluchten. Bovendien kan de brandmeldinstallatie zijn doorgeschakeld zijn naar een alarmcentrale of de brandweer. Verder kan de brandmeldinstallatie de brandblusinstallatie inschakelen die de verspreiding van vuur en rook beperkt of zelfs helpt te voorkomen. P.Jansen Installatietechniek verzorgt zowel de installatie als het (preventief) onderhoud van brandmeldinstallaties.

Een eigenaar van een bouwwerk is verplicht om zorg te dragen dat eenieder die het bouwwerk betreed, geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid kan oplopen (zorgplicht). Deze zorgplicht omvat alle installaties die in het Bouwbesluit 2012 (BB2012) wordt aangewezen. De brandmeldinstallatie valt onder deze wet (artikel 6.20) evenals de ontruimingsinstallaties (artikel 6.23). Door de installatie(s) jaarlijks te onderhouden, blijft de installatie in nominale staat en de betrouwbaarheid behouden.

Vanuit de wet (Bouwbesluit 2012) dienen objecten met een verhoogd risico voorzien te worden van een inspectiecertificaat. P.Jansen Installatietechniek kan, in samenwerking met een gecertificeerd specialistisch onderhoudsbedrijf, met de juiste vakbekwaamheid en kennis van procedures, het onderhoud verzorgen en de juiste handelingen verrichten om de brandmeldinstallatie in nominale staat te brengen. Bij het preventief onderhoud wordt vastgesteld of de componenten van de brandmeldinstallatie afwijken van de nominale staat. Dit betekent dat automatische melders, handbrandmelders, nevenindicatoren, sturingen, doormeldingen en (brandweer)panelen functioneel worden getest conform de voorschriften van de fabrikant. Daarnaast wordt beoordeeld of de huidige projectie nog overeenkomst met de huidige situatie en voldoet aan de vooraf vastgelegde uitgangspunten.