Kruisakkers 4, 4613 BV, Bergen op Zoom         info@pjansen.nl         088 - 706 0200

70 miljoen voor energiebesparing bewoners

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt € 70 miljoen beschikbaar aan gemeenten om huurders en bewoners van koopwoningen te helpen minder energie te gebruiken. In vervolg op de succesvolle Regeling Reductie Energiegebruik (RRE), waar 220 gemeenten aan deelnemen, gaat op 16 november 2020 een vergelijkbare regeling open: de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW).

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt € 70 miljoen beschikbaar aan gemeenten om huurders en bewoners van koopwoningen te helpen minder energie te gebruiken. In vervolg op de succesvolle Regeling Reductie Energiegebruik (RRE), waar 220 gemeenten aan deelnemen, gaat op 16 november 2020 een vergelijkbare regeling open: de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW).

Met de RREW kunnen gemeenten álle huishoudens, dus zowel huurders als eigenaar-bewoners van koopwoningen, ondersteunen bij het reduceren van hun energieverbruik.

Kleine energiebesparende maatregelen

Het gaat over kleine en snel te realiseren energiebesparende maatregelen die bewoners zelf in huis kunnen nemen. Denk hierbij aan het aanbrengen van radiatorfolie, ledlampen, tochtstrips en waterbesparende douchekoppen. Daarnaast gaan de gemeenten voorlichting geven over isolatie en andere energiebesparende maatregelen die zichzelf snel terugverdienen.

Nieuw in de RREW

Nieuw in de RREW (vergeleken met de RRE-regeling) is onder andere dat minstens de helft van het totaal aantal woningen waarvoor subsidie wordt aangevraagd, huurwoningen moeten zijn. Gemeenten mogen samenwerken om tot een aanvraag te komen, maar elke gemeente moet zijn eigen aanvraag indienen. De aanvragen gaan op basis van ‘first come, first serve’ (wie het eerst komt). De aanvraag kan worden toegekend als deze aan de gestelde criteria voldoet. Gemeenten hebben voor het indienen e-herkenning niveau 1 nodig.

Projectvoorstellen

Gemeenten hebben tot en met 1 maart 2021 om voorstellen voor projecten in te dienen bij RVO. De projecten kunnen tot uiterlijk 31 juli 2022 uitgevoerd worden.

bron: renovatiebeurs.nl